111111 Issiqlik almashilishini taminlovchi qurilma – FLAME.UZ

Issiqlik almashiluvini taminlovchi qurilma – turli haroratlarda bo’lgan ikki atmosfera o’rtasida issiqlik almashinuvini amalga oshrib beruvchi texnik qurilma.

Issiqlik almashiluvini taminlovchi qurilmalar neftni qayta ishlash, neft-kimyo, kimyo, atom, sovutish, gaz va boshqa sohalarda, energetika va kommunal sohalarda texnologik jarayonlarda qo’llaniladi.